NYA STÅLPRISER 2017-04-08

07 apr 2017

Prishöjningar på plåt, rör och specialstål.

Vi höjer våra priser på plåt, rör och specialstål. Efterfrågan på stål är generellt bra men dessa produkter sticker ut med långa leveranstider från stålverken vilket driver priserna.

Läs mer om vår bedömning om prisutvecklingen i senaste numret av vår tidning Stål.

Denna lista gäller från och med 2017-04-08.

Läs mer