Stål. Kundtidningen

Fyra gånger per år skickar vi ut vår kundtidning Stål till kunder och medarbetare. Vi vill göra en läsvärd tidning om stål och du kan alltid läsa våra tidigare utgåvor här. Vi gillar synpunkter och tips till vår tidning, hör av dig till redaktionen@stenastal.se.