Uppförandekoden

Vår uppförandekod är de skriftliga reglerna för företagets verksamhet. Vi har valt att införa koden för att stärka den interna kulturen, möjliggöra en god riskhantering, bygga upp varumärket och för att öka möjligheten att göra affärer.