CE-märkning och EN 1090-1

Från och med 1 juli 2013 så ersätter den nya byggproduktförordningen CPR (nr 305/2011) den tidigare gällande byggproduktdirektivet (CPD) fullt ut.

Syftet är att underlätta handel med byggprodukter mellan länderna genom att man använder samma metod för att certifiera och beskriva produkternas väsentliga egenskaper.

Stena Ståls rutiner för bearbetning och produktförädling i Västerås uppfyller kraven i EN 1090-1 och kapade, blästrade och målade produkter kan CE-märkas. Läs mer om CE-märkning i dokumenten till höger.