Miljö, kvalitet och säkerhet

För oss är det naturligt att arbeta med ständiga förbättringar. Hela verksamheten har miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöcertifikat enligt ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 och OHSAS 18001:2007. Stena Stål arbetar konkret med att minska klimatpåverkan genom att effektivisera och minska de stora utsläppskällorna som el, uppvärmning och transporter.
Alla leveranser från våra lager av armeringsprodukter, balk, stång, varmvalsad plåt och konstruktionsrör levereras enligt Boverkets föreskrifter och SBS regler.

Certifikat enligt EN 1090-1

Nu är Stena Ståls verksamhetssystem utvecklat så att rutinerna för bearbetning och produktförädling i Västerås uppfyller kraven i EN 1090-1:2009. Läs mer och hämta alla dokument här>>

Stena Ståls ISO 9001:2008-certifikat Stena Ståls ISO 14001:2004-certifikat  Stena Ståls certifikat för uppfyllande av SBSEN1090-certifikat

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Marcus Prytz
Kvalitet och Säkerhetschef
010-445 91 68
marcus.prytz@stenastal.se

Medarbetare på gården i Västerås