Bearbetning

BearbetningVi anpassar stålet så att du kan använda det direkt i din produktion genom att erbjuda dig ett brett sortiment av bearbetat stål. Dina ledtider kortas och det blir en enklare och effektivare produktion. Genom vår kompetens och långa erfarenhet kan vi även bli din samarbetspartner när det gäller materialval, bearbetning och olika tillverkningslösningar. Med erkänt hög kvalitet, leveransprecision och service ger vi trygghet i din produktion och dina affärer.