Våra prislistor

Stålpriser från 2016-05-24

Lagersortiment 2016Prisuppgången på stål fortsätter. Insatsvarorna malm och skrot har gått upp och medfört ökade kostnader för stålverken vilket gör att de höjer sina priser kraftigt. Med stigande priser och en bättre efterfrågan har beläggningen ökat hos stålverken och leveranstiderna från har blivit längre. Vi måste därför höja våra priser och det berör nästan alla våra produkter. 

Denna lista gäller från och med 2016-05-24.  Förändringarna mot föregående lista ser du här  

Nya Armeringspriser 2016-05-23

Priserna på armering fortsätter att stiga p.g.a. ökade skrotpriser. Det är bl.a. fortsatt brist på valstråd för nättillverkning. Dock kan vi se en avmattning i skrotpriset och på vissa håll talas det om fallande skrotpriser. Vi har idag inget konkret men förväntar oss en nedgång kanske innan hösten.

Med de prisökningar vi fått tvingas vi höja prislistan enligt nedan:

Rakstål          +1,00 kr/kg
Nät                 +0,70 kr/kg