Våra prislistor

Stålpriser från 2016-05-03

Lagersortiment 2016Under april så har priserna på stål från producenterna gått upp kraftig. Efterfrågan har ökat, anti dumping aktioner leder till en minskad importkonkurrens och råvarorna malm och skrot har nästan dubblats i pris de senaste månaderna. Den uppgång i priser som började i mars ser ut att fortsätta den närmaste tiden.

Vi måste därför höja våra priser och det berör nästan alla våra produkter. De största höjningarna är på armering och handelsstål där de höjda skrotpriserna får ett snabbt genomslag i stålpriset.

Denna lista gäller från och med 2016-05-03.  Förändringarna mot föregående lista ser du här  

Prisjusteringar Armering 2016-05-02

Skrotet fortsätter att stiga vilket tvingar oss till en ny prishöjning. Detta är den andra på kort tid. Än så länge finns inga tecken på att uppgången skall hejdas, dock måste man vara observant på att det just kan ske. Ytterligare anledning till den förhållandevisa kraftiga uppgången är även en ökad efterfrågan på stålprodukter. Vad vi kan hoppas på är stabil tillväxt inom stålbranschen.

Vi höjer prislistan enligt nedan med start idag:

Raksål           +500 kr/ton
Nät                 +800 kr/ton