Våra prislistor

Stålpriser från 2016-07-05

Lagersortiment 2016Priserna på plåt fortsätter att stiga. En stark efterfrågan i kombination med vårens höjningar på malm gör att många av producenterna är slutsålda för det tredje kvartalet. Övriga produkter har oförändrade priser för juli. 

Denna lista gäller från och med 2016-07-05.

Förändringarna mot föregående lista ser du här  

Nya Armeringspriser 2016-05-23

Priserna på armering fortsätter att stiga p.g.a. ökade skrotpriser. Det är bl.a. fortsatt brist på valstråd för nättillverkning. Dock kan vi se en avmattning i skrotpriset och på vissa håll talas det om fallande skrotpriser. Vi har idag inget konkret men förväntar oss en nedgång kanske innan hösten.

Med de prisökningar vi fått tvingas vi höja prislistan enligt nedan:

Rakstål          +1,00 kr/kg
Nät                 +0,70 kr/kg