Våra prislistor

Stålpriser från 2014-07-09

Vi höjer våra priser på stora delar av plåt och specialstålssortimentet. Förändringarna är i första hand drivna av en svagare svensk krona. Vi höjer också våra fraktpriser så att minimifrakten nu blir 820 kronor per sändning.

Lagersortiment 2014

Denna lista gäller från och med 2014-07-09.  Förändringarna mot föregående lista ser du här

Armeringsprislista juli 2014

Vi har oförändrade priser på både nät och rakstål.